Działalność kredytowa banków na przykładzie XYZ

Wstęp 3
Rozdział I. Rodzaje kredytów i ich charakterystyka. 5
1.1. Istota klasyfikacji kredytowej 5
1.2. Podział kredytów ze względu na przedmiot kredytu 9
1.2.1. Kredyt obrotowy 9
1.2.2. Kredyt inwestycyjny 10
1.2.3. Kredyt dyskontowy – weksel 13
1.3. Podział kredytów ze względu na metodę kredytowania 15
1.3.1. Kredyt w rachunku bieżącym 15
1.3.2. Konsorcjum bankowe 16
1.4. Podział kredytów ze względu na formę zabezpieczenia 16
1.4.1. Kredyt lombardowy 16
1.4.2. Kredyt hipoteczny 17
Rozdział II. Ogólna charakterystyka Banku KO S.A. i orientacja działalności 24
2.1. Podstawy prawne 24
2.2. Zakres działalności 29
Rozdział III. Zasady udzielania kredytów przez Bank PKO S.A. 34
3.1. Dokumentacja kredytowa 35
3.2. Analiza i ocena zdolności kredytowej 38
3.3. Formy zabezpieczenia 41
3.4. Oprocentowania, prowizje, opłaty od kredytów 42
3.5. Wykorzystanie i spłata kredytu 51
Rozdział IV. Kierunki doskonalenia i rozwój działalności kredytowej 54
Zakończenie 61
Bibliografia 62
Spis tabel 64