Działalność marketingowa banków

Wstęp 1
Rozdział 1. Działalność marketingowa banków. 3
1.1. Pojęcie marketingu. 3
1.2. Informacje marketingowe 7
1.3. Badania marketingowe 9
1.4. Strategia działań marketingowych banku. 12
1.5. Struktura organizacyjna 15
1.6. Bankowy marketing ? mix. 18
1.6.1. Produkt bankowy. 18
1.6.2. Polityka cenowa banku. 24
1.6.3. Dystrybucja produktu bankowego. 27
1.6.4. Promocja w banku. 30
1.6.5. Personel bankowy. 34
Rozdział 2. Bank Własności Pracowniczej S.A. 37
2.1. Ogólna charakterystyka BWP S.A. 37
2.2. Strategia działań marketingowych w BWP-UNIBANK 40
2.3. Umiejscowienie działalności marketingowej w strukturze organizacyjnej BWP S.A. 53
2.4. Badania marketingowe 60
Rozdział 3. Elementy związane z działalnością Banku Własności Pracowniczej S.A. 63
3.1. Produkt bankowy 63
3.2. Cena jako narzędzie marketingowe 69
3.3. Dystrybucja. 71
3.4. Polityka promocji BWP S.A. 76
3.5. Personel banku. 82
Zakończenie. Propozycje usprawnień działalności marketingowej w BWP S.A. 86
Bibliografia 90