Dystrybucja jako instrument walki konkurencyjnej przedsiębiorstwa Żywiec Trade

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA DYSTRYBUCJI 4
1.1. Pojęcie i funkcje dystrybucji 4
1.2. Strategie dystrybucji 6
1.3. Rola kanałów dystrybucji 13
1.4. Partnerzy dystrybucji 15
1.4.1. Obieg dystrybucji 16
1.4.2. Struktury dystrybucji 18
1.4.3. Techniki dystrybucji 21

ROZDZIAŁ II. STRATEGIE KONKURENCJI 23
2.1. Pojęcie i rodzaje strategii konkurencji 23
2.2. Wybór przewagi konkurencyjnej 28
2.3. Wybór obszaru konkurencji 36
2.4. Zarządzanie dostawcami jako strategia konkurencji 39

ROZDZIAŁ III. DYSTRYBUCJA A KONKURENCJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE ŻYWIEC TRADE 43
3.1. Funkcjonowanie dystrybucji w firmie Żywiec Trade 43
3.2. Strategie konkurencji stosowane w firmie Żywiec Trade 46
3.3. Dystrybucja jako element walki konkurencyjnej w przedsiębiorstwie Żywiec Trade 51

ZAKOŃCZENIE 53
BIBLIOGRAFIA 55
SPIS TABEL 58
SPIS RYSUNKÓW 59
SPIS FOTOGRAFII 60