Determinanty kosztów pracy w firmie

Wstęp 2
Rozdział I. Istota kosztów przedsiębiorstwa 4
1. Pojęcie i klasyfikacja kosztów 4
2. Podstawowe warianty ewidencyjne rachunku kosztów 10
3. Analiza kosztów 14
4. Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem 19
Rozdział II. Charakterystyka kosztów pracy 26
1. Identyfikacja kosztów pracy 26
2. Koszty pracy według, jednostki stanowiska oraz województw 29
3. Koszty pracy w przemyśle 36
4. Regulacje prawne dotyczące kosztów pracy 40
Rozdział III. Dokumentacja i ewidencja kosztów pracy 51
1. Zasady ewidencji pracy i wynagrodzenia za pracę 51
2. Ewidencja płac i rozrachunków z pracownikami 55
3. Ewidencja rozrachunków z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych 59
4. Dokumentacja kosztów pracy 67
Rozdział IV. Minimalizowanie kosztów pracy 72
1. Controlling 72
2. Wartościowanie pracy 76
3. Outsourcing kosztów pracowniczych 81
4. Optymalizacja świadczeń kadry menedżerskiej 88
Zakończenie 94
Bibliografia 96
Spis tabel i rysunków 98