Controlling – Zróznicowana Karta Wynikowa

Wstęp 2
Rozdział I Controlling 4
1.1. Geneza i istota Controllingu 4
1.2. Pojęcie Controlling 11
1.3. Formy i funkcje Controllingu 17
1.4. Metody i modele Controllingu 19
Rozdział II Zróżnicowana Karta Wyników (Balanced Scorecard) 24
2.1. Geneza zróżnicowanej karty wynikowej 24
2.2. Pojecie zróżnicowanej karty wynikowej 26
2.3. Cztery perspektywy zróżnicowanej karty wynikowej 31
2.4. Zarządzanie wdrażaną strategią 39
2.5. Pakiety aplikacji wspomagających zróżnicowana kartę wyników 44
Rozdział III Projekt Zróżnicowanej karty Wyników na przykładzie Warszawskich Zakładów Mechanicznych „Wuzetem” 50
3.1. Prezentacja Warszawskich Zakładów Mechanicznych „Wuzetem” 50
3.2. Projekt Zróżnicowanej Karty Wyników 53
Zakończenie 60
Bibliografia 61
Spis tabel i rysunków 63