Charakterystyka działalności marketingowej w branży pojazdów jednośladowych

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I. TEORETYCZNE ASPEKTY STRATEGII MARKETINGOWEJ 5
1.1 Pojęcie i funkcje marketingu 5
1.2 Strategia marketingowa: pojęcie i rodzaje 11
1.3 Strategie marketingowe w procesie planowania marketingowego 18
ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW STRATEGII MARKETINGOWEJ 21
2.1 Produkt w strategii marketingowej 21
2.2 Cena 27
2.3 Dystrybucja 30
2.4 Promocja 33
ROZDZIAŁ III. NARZĘDZIA MARKETINGOWE W BRANŻY POJAZDÓW JEDNOŚLADOWYCH 39
3.1. Ogólna charakterystyka rynku i perspektywy jego rozwoju 39
3.2. Rynki docelowe a instrumenty marketingu mix 49
ZAKOŃCZENIE 53
BIBLIOGRAFIA 54
SPIS RYSUNKÓW, TABEL I WYKRESÓW 55