Bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych

Wstęp 2

Rozdział I. Bezrobocie – charakterystyka problemu 4
1.1. Rys historyczny 4
1.2. Podstawowe źródła bezrobocia 6
1.3. Znaczenie bezrobocia. 9
1.4. Rodzaje bezrobocia. 14

Rozdział II. Skutki bezrobocia 19
2.1. Bezrobocie jako kwestia społeczna 19
2.2. Społeczne, ekonomiczne i psychologiczne skutki bezrobocia. 19
2.3. Psychospołeczne i materialne skutki bezrobocia. 22
2.4. Materialne skutki bezrobocia 24

Rozdział III. Przeciwdziałanie bezrobociu 37
3.1. Fazy i sposoby przeciwdziałania bezrobociu 37
3.2. Zasady i formy przeciwdziałania bezrobociu oraz łagodzenia jego skutków według ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu 41
3.3. Sposoby walki z bezrobociem 44

Rozdział IV. Projekt socjalny – bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych, założenia teoretyczne 51
4.1. Uzasadnienie projektu 51
4.2. Cel i zakres projektu 53
4.3. Metoda pracy z grupą 54

Zakończenie 57
Bibliografia 59