Badania potrzeb i preferencji klientów hotelowych

Wstęp 3
Rozdział I. Badania marketingowe usług hotelarskich 5
1. Działalność marketingowa a miejsce orientacji na klienta 5
2. Rola badań marketingowych w podejmowaniu decyzji 9
3. Badania jako element działalności marketingowej 10
4. Metody badań marketingowych 16
5. Badania potrzeb i preferencji klientów 23
Rozdział II. Usługi hotelarskie a potrzeby i preferencje klientów 27
1. Potrzeby klientów hotelowych 27
2. Preferencje klientów hotelowych 31
3. Wpływ potrzeb i preferencji na usługi hotelowe 34
Rozdział III. Rozwój usług hotelarskich w Polsce 52
1. Dostosowanie usług dla klientów 52
Rozdział IV. Sieci hotelarskie w Polsce 74
1. Standard usług w sieciach hotelowych 74
2. Narzędzia badawcze w sieciach hotelowych 79
3. Oferta produktowa i promocyjna hoteli 82
Zakończenie 89
Bibliografia 91
Spis tabel 93
Spis rysunków 95