Aspiracje życiowe młodzieży pracującej w Anglii

Wstęp 2
Rozdział I. Aspiracje – istota i zakres znaczeniowy pojęcia 3
1.1. Pojęcie aspiracji 3
1.2. Klasyfikacje aspiracji 6
1.3. Aspiracje a motywacja 11
1.3.1. Motywacja i jej elementy 11
1.3.2. Osiągnięcia 15
1.4. Potrzeba realizacji aspiracji a wartości 21
Rozdział II. Metodologia badan własnych 28
2.1. Charakterystyka badań pedagogicznych 28
2.2. Przedmiot i cel badań 38
2.3. Problemy i hipotezy badawcze 39
2.4. Zmienne i ich wskaźniki 42
2.5. Metody, techniki i narzędzia badawcze 45
2.6. Charakterystyka badanej zbiorowości 46
Rozdział III. Aspiracje życiowe młodzieży pracującej w Preston w Anglii na podstawie badań własnych 48
3.1. Wyniki badań własnych 48
3.2. Charakterystyka aspiracji badanych 61
3.4. Szanse i zagrożenia na drodze realizacji aspiracji 63
Zakończenie 65
Bibliografia 68
Spis rysunków 70
Spis wykresów 71
Ankieta 72