Analiza funduszy inwestycyjnych jako forma lokowania oszczędności gospodarstw domowych

Wstęp 2

Rozdział I. Formy lokowania oszczędności przez gospodarstwa domowe 4
1.1. Pojęcie i istota gospodarstw domowych 4
1.2. Potrzeby gospodarstw domowych i środki ich zaspokajania 12
1.3. Inwestycje jako sposób lokowania oszczędności 15
1.4. Dostępne formy inwestycji gospodarstw domowych w Polsce 20

Rozdział II. Fundusze inwestycyjnych na polskim rynku finansowym 26
2.1. Pojęcie i funkcję rynku finansowego 26
2.2. Fundusze inwestycyjne jako instrumenty rynku finansowego 34
2.3. Podstawy prawne funkcjonowania funduszy inwestycyjnych w Polsce 38
2.4. Rozwój i struktura podmiotowa rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce 42

Rozdział III. Funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych 45
3.1. Podmioty zaangażowane w funkcjonowanie funduszu inwestycyjnego 45
3.2. Uczestnicy i tytuły uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym 48
3.3. Rodzaje funduszy inwestycyjnych 53
3.4. Wady i zalety inwestowania w fundusze inwestycyjne 57

Rozdział IV. Analiza funduszy inwestycyjnych Amplico TFI 64
4.1. Ogólna charakterystyka Amplico TFI 64
4.2. Analiza FIO Pieniężnego 64
4.3. Analiza FIO Obligacji 67
4.4. Analiza FIO Aktywnej Alokacji 69
4.5. Analiza FIO Stabilnego Wzrostu 71
4.6. Analiza FIO Zrównoważony Nowa Europa 74
4.7. Analiza FIO Akcji 77
4.8. Analiza FIO Małych i Średnich Spółek 80

Zakończenie 84
Bibliografia 86
Spis rysunków 90
Spis tabel 91
Spis wykresów 92