Źródła finansowania inwestycji rzeczowych

Wstęp 2

Rozdział I. Inwestycje rzeczowe w przedsiębiorstwie 4
1.1. Pojęcie i klasyfikacja inwestycji przedsiębiorstw 4
1.2. Rodzaje inwestycji rzeczowych 11
1.3. Czas życia projektu inwestycyjnego 15
1.4. Czynniki wpływające na decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw 17

Rozdział II. Finansowanie inwestycji rzeczowych w przedsiębiorstwie 27
2.1. Źródła finansowania inwestycji rzeczowych 27
2.2. Rola kredytu i leasingu w finansowaniu inwestycji rzeczowych 30
2.2.1. Amortyzacja kredytu 30
2.2.2. Finansowa ocena opłacalności stosowania leasingu 37
2.2.3. Leasing a inne źródła finansowania 39
2.3. Nowoczesne formy finansowania inwestycji rzeczowych 40
2.4. Ogólna charakterystyka metod oceny opłacalności inwestycji 41

Rozdział III. Źródła finansowania inwestycji rzeczowych w KGHM Polska Miedź S.A. 45
3.1. Historia powstania i profil działalności 45
3.2. Wyniki finansowe za lata 2002– 2006 50
3.3. Plany inwestycji rzeczowych i źródła ich finansowania 53
3.4. Analiza kapitałów przedsiębiorstwa 61

Zakończenie 63

Bibliografia 65

Spis rysunków 69