Wybrane aspekty zarządzania

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I ISTOTA ZARZĄDZANIA 6
1.1. Historyczny kontekst zarządzania 6
1.2. Pojecie i proces zarządzania 8
1.3. Funkcje zarządzania 10
1.3.1. Klasyczna koncepcja funkcji zarządzania 10
1.3.2. Zarządzanie jako proces decyzyjny 12
1.4. Zakres zarządzania 15
ROZDZIAŁ II WYBRANE MODELE ZARZĄDZANIA WYDAWNICTWEM 19
2.1. Zarządzanie przez cele 19
2.2. Zarządzanie przez konflikt 23
2.3. Zarządzanie przez controlling 27
2.4. Zarządzanie przez marketing wewnętrzny 31
ROZDZIAŁ III PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, INNOWACYJNOŚĆ I KULTURA ORGANIZACYJNA W PROCESIE ZARZĄDZANIA WYDAWNICTWEM… 37
3.1. Charakterystyka wydawnictwa 37
3.2. Innowacyjność 38
3.3. Kultura organizacyjna 41
3.4. Otoczenie organizacji a skuteczność 45
ZAKOŃCZENIE 51
BIBLIOGRAFIA 53
SPIS RYSUNKÓW 55