Wykorzystanie informatyki w logistyce

Wstęp 2

Rozdział I System logistyczny w przedsiębiorstwie produkcyjnym 4
1.1. Warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego 4
1.2. Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie 10
1.3. Współczesne systemy logistyczne 17

Rozdział II System informatyczny wspomagający zarządzanie logistyką 24
2.1. Cele i zadania systemu logistycznego przedsiębiorstwa produkcyjnego 24
2.2. Model funkcjonowania systemu logistycznego przedsiębiorstwa produkcyjnego 28
2.3. Warunki realizacji rozwiązań modelowych 36

Rozdział III Zarządzanie logistyką w praktyce Zakładów Przemysłu Tytoniowego w Krakowie SA (Philip Morris Polska) 45
3.1. Charakterystyka funkcjonowania przedsiębiorstwa 45
3.2. Analiza i ocena systemu logistycznego 48
3.3. Kierunki rozwoju systemu logistycznego 52

Zakończenie 55
Literatura 57
Inne źródła 59
Spis tabel 60
Spis rysunków 61
Załączniki 62