Usprawnienie organizacji produkcji przez prowadzenie systemu Lean Manufacturing

1. Wstęp
1.1. Cel Pracy

2.  Motywacja podjęcia tematu
2.1. Historia Lean Manufacturing
2.2. Świątynia Lean
2.3. Filary świątyni
2.4. Total Productive Maintenance (TPM)

3. Zaprezentowanie badanej firmy
3.1. Informacje o Zakładzie Produkcyjnym
3.2. Profil produkcyjny
3.3. Charakterystyka wyrobów
3.4. Struktura procesu produkcyjnego w dziale montażu.
3.5. Struktura zarządzania
3.6. Organizacja TPP
3.7. Organizacja gospodarki transportowej
3.8. Organizacja gospodarki materiałowej
3.9. Kontrola jakości

4. Wdrożenie systemu Lean Manufacturing i kolejne kroki wprowadzenia
4.1. Porządki
4.1.1. Sortowanie
4.1.2. Sprzątanie
4.2. Organizacja nowego ładu
4.2.1. Ustalenie lokalizacji
4.2.2. Oznaczenie miejsca dla każdego z elementów używanych do produkcji
4.3. Wykonanie narzędzi i szablonów usprawniających pracę
4.4. Wyliczenie wydajności poszczególnych komórek produkcyjnych i ich analiza
4.5. Ustalenie linii montażowej na podstawie mapy strumienia wartości
4.6. Wyniki
4.6.1. Redukcja nadprodukcji i zapasów
4.6.2. Podział powierzchni produkcyjnej na strefy
4.6.3. Redukcja powierzchni produkcyjnej o 40%
4.6.4. Sprawny przepływ każdej sztuki przez stanowiska robocze (one piece flow)
4.6.5. Określenie stanowisk roboczych
4.6.6. Stworzenie instrukcji montażowych
4.6.7. Określenie taktów
4.6.8. Likwidacja oczekiwań i przestojów
4.7. Dane liczbowe i ich zestawienie z danymi początkowymi
4.8. Wnioski.