Usprawnienie organizacji produkcji przez prowadzenie systemu Lean Manufacturing

1.        Wstęp
1.1        Cel Pracy

2.        Motywacja podjęcia tematu
2.1        Przedstawienie założeń Lean Manufacturing
2.1.1    Teoria Lean Manufacturing
2.1.2    Opinie o Lean Manufacturing
2.1.3    Źródła filozfofii Lean Manufacturing

3.    Zaprezentowanie badanej firmy
3.1    Informacje o Zakładzie Produkcyjnym
3.2    Profil produkcyjny
3.3    Charakterystyka wyrobów
3.4    Struktura procesu produkcyjnego w dziale montażu.
3.5    Struktura zarządzania
3.6    Organizacja TPP
3.7    Organizacja gospodarki transportowej
3.8    Organizacja gospodarki materiałowej
3.9    Kontrola jakości

4.    Wdrożenie systemu Lean Manufacturing i kolejne kroki wprowadzenia
4.1    Porządki
4.1.1    Sortowanie
4.1.2    Sprzątanie
4.2    Organizacja nowego ładu
4.2.1    Ustalenie lokalizacji
4.2.2    Oznaczenie miejsca dla każdego z elementów używanych do produkcji
4.3    Wykonanie narzędzi i szablonów usprawniających pracę
4.4    Wyliczenie wydajności poszczególnych komórek produkcyjnych i ich analiza
4.5    Ustalenie linii montażowej na podstawie mapy strumienia wartości
4.6    Wyniki
4.6.1    Redukcja nadprodukcji i zapasów
4.6.2    Podział powierzchni produkcyjnej na strefy
4.6.3    Redukcja powierzchni produkcyjnej o 40%
4.6.4    Sprawny przepływ każdej sztuki przez stanowiska robocze (one piece flow)
4.6.5    Określenie stanowisk roboczych
4.6.6    Stworzenie instrukcji montażowych
4.6.7    Określenie taktów
4.6.8    Likwidacja oczekiwań i przestojów
4.7    Dane liczbowe i ich zestawienie z danymi początkowymi
4.8    Wnioski.