Kredyty bankowy jako źródło finansowania potrzeb np. Kredyt Banku

Wstęp    5
Rozdział pierwszy
Charakterystyka kredytu bankowego    7
1.1. Pojęcie, cechy i funkcje kredytu bankowego    7
1.2. Kredytowa forma kreacji pieniądza    20
Rozdział drugi
Kredyt Bank SA Oddział w Warszawie jako instytucja udzielająca kredytów klientom indywidualnym    31
2.1. Organizacja i zasady funkcjonowania banku    31
2.2. Rodzaje kredytów udzielanych przez bank    37
2.3. Tryb postępowania kredytowego    45
2.4. Formy prawnego zabezpieczenia kredytów przez bank    51
Rozdział trzeci
Analiza działalności kredytowej Oddziału Kredyt Banku S.A. w Warszawie 55
3.1. Źródła finansowania kredytów    55
3.2. Struktura udzielonych kredytów    59
Zakończenie    69
Bibliografia    71
Spis tabel i wykresów    73
Aneks    75