Archiwa tagu: Promocja jako skuteczna forma pozyskiwania nabywców

Promocja jako skuteczna forma pozyskiwania nabywców

Wstęp 2
ROZDZIAŁ I TEORETYCZNE PODSTAWY PROMOCJI. 4
1.1. Definicja promocji. 5
1.1.2. Promocja, jako element marketingu – mix. 7
1.1.3. Cele promocji. 11
1.1.4. Narzędzia promocji. 12
1.2. Reklama 13
1.3. Sprzedaż bezpośrednia (osobista) 16
1.4. Promocja dodatkowa 17
1.4.1. Sponsoring 18
1.4.2.Public Relations 20
ROZDZIAŁ II PRAWNO-RYNKOWE ASPEKTY STOSOWANIA PROMOCJI NA RYNKU PIWA W POLSCE 23
2.1. Regulacje prawne stosowania promocji na rynku piwa. 24
2.2. Rynek konsumentów piwa w Polsce. 29
2.2.1.Struktura rynku piwa wg zawartości alkoholu. 32
2.2.2. Konsumenci piwa – ilu ich jest i kim są? 32
2.3. Historia Browaru Okocim. 35
2.3.1. Segmentacja rynku w odniesieniu do Browaru Okocim. 37
ROZDZIAŁ III DZIAŁANIA PROMOCYJNE NA PRZYKŁADZIE BROWARU OKOCIM S.A. 43
3.1. Działania promocyjne Browaru Okocim w 2015 roku. 44
3.2. Działania promocyjne Browaru Okocim w 2016 roku. 46
3.3. Działania promocyjne Browaru Okocim w 2017 roku. 51
Zakończenie 56
Bibliografia 58
Spis rysunków 61

Promocja usług agroturystycznych w Internecie

WSTĘP    3
Rozdział I. Pojęcie i narzędzia promocji w internecie.    5
1. Pojęcie i funkcje promocji    5
2. Formy i narzędzia promocji    8
3. Pojęcie i geneza internetu    14
4. Charakterystyka użytkowników internetu    18
5. Cechy internetu jako medium reklamowego    22
6. Narzędzia promocji w internecie    26
Rozdział II. Rynek usług agroturystycznych w Polsce    35
1. Pojęcie i cechy usług agroturystycznych    35
2. Struktura rynku usług agroturystycznych w Polsce    42
2.1. Analiza podaży na rynku agroturystycznym w Polsce    44
2.2. Analiza popytu na rynku agroturystycznym w Polsce    47
Rozdział III. Działania marketingowe na rynku agroturystycznym w Polsce    50
1. Strategie marketingowe na rynku agroturystycznym w Polsce    50
2. Instrumenty marketingowe na rynku agroturystycznym w Polsce    57
2.1. Kształtowanie usług agroturystycznych    58
2.2. Kształtowanie cen usług agroturystycznych    64
2.3. Dystrybucja usług agroturystycznych    67
2.4. Promocja usług agroturystycznych w Polsce    69
Rozdział IV. Zastosowanie internetu w promocji usług agroturystycznych    74
1. Zakres zastosowania internetu w promocji usług agroturystycznych    74
2. Narzędzia promocji usług agroturystycznych w internecie    75
3. Analiza wybranych przykładów zastosowania internetu w promocji usług agroturystycznych w Polsce    81
ZAKOŃCZENIE    100
BIBLIOGRAFIA    102
SPIS TABEL I RYSUNKÓW    107