Archiwa tagu: Poczta elektroniczna i elektroniczny obieg informacji jako model zarządzania współczesną firmą na przykładzie spółki X

Poczta elektroniczna i elektroniczny obieg informacji jako model zarządzania współczesną firmą na przykładzie spółki X

WSTĘP 5
Rozdział 1. SYSTEM ZARZĄDZANIA OBIEGIEM DOKUMENTACJI I INFORMACJI ORAZ SYSTEMEM PRACY. 7
1.1. Definicja podstawowych pojęć 7
1.2. Tworzenie dokumentów elektronicznych 10
1.3. Zarządzanie przepływem pracy. 14
1.4. Obieg informacji w przedsiębiorstwie 17
1.5. Nowoczesne technologie wymiany informacji w przedsiębiorstwie 21
Rozdział 2. CHARAKTERYSTYKA POCZTY ELEKTRONICZNEJ. 26
2.1. Charakterystyka poczty elektronicznej 26
2.2. Funkcjonowanie systemu poczty elektronicznej 27
2.3. Zintegrowany System Zarządzania Informacją 28
2.4. Rodzaje klientów – zakresy funkcjonalności 31
2.5. Bezpieczeństwo systemu – podpis elektroniczny i szyfrowanie 35
2.6. Zastosowania poczty w firmach 38
2.7. Dynamika instalacji poczty elektronicznej na świecie i w Polsce 39
Rozdział 3. ANALIZA I OCENA FUNKCJONOWANIA SPÓŁKI X S.A. 41
3.1. Charakterystyka Spółki 2SI SA. 41
3.1.1. Zakres działalności Spółki. 42
3.1.2. Struktura organizacyjna spółki 44
3.1.3. Finanse – wyniki i prognozy Spółki 44
3.2. Spółka na tle konkurencji 45
3.3. Analiza zastosowania poczty elektronicznej i elektronicznego obiegu informacji 47
3.4. Wnioski 50
Rozdział 4. PROPONOWANE ZMIANY USPRAWNIAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI X SA. 51
4.1. Budowa wydajnych systemów OCR 51
4.1.1. Technologia optycznego odczytu dokumentów. 52
4.1.2. Struktura wydajnych systemów OCR 52
4.2. Systemy wspomagania zarządzania klasy MRP/ERP. 52
4.2.1. Cele MRP I: 53
4.2.2. Szacunkowe korzyści z wdrożenia MPR II 54
4.2.3. Koszty wdrożenia sytemu typu MPR II Rysunek 3 Struktura kosztów wdrożenia systemu typu MPR II 55
ZAKOŃCZENIE 59
BIBLIOGRAFIA 63
SPIS RYSUNKÓW I TABEL 64