Archiwa tagu: Leasing jako forma finansowania działalności gospodarczej

Leasing jako forma finansowania działalności gospodarczej

Wstęp 3

Rozdział I. Ogólna charakterystyka leasingu 5
1.1. Pojęcie leasingu 5
1.2. Klasyfikacja leasingu 9
1.3. Powstanie i rozwój leasingu 15
1.4. Prawne uwarunkowania działalności leasingowej 18

Rozdział II. Leasing jako dodatkowe źródło finansowania działalności inwestycyjnej 20
2.1. Rynek usług leasingowych w Polsce 20
2.1.1. Specyfika leasingu w Polsce 20
2.1.2. Przedmiot transakcji leasingu 25
2.1.3. Podmioty transakcji leasingu 26
2.1.4. Umowa leasingu 29
2.2. Leasing jako źródło finansowania działalności i inwestycji 34
2.1.1. Leasing a środki własne przedsiębiorstwa 35
2.1.2. Leasing a kredyt bankowy lub pożyczka 40
2.1.3. Leasing a najem lub dzierżawa 44
3.1. Ryzyko i zabezpieczenia transakcji leasingowych 45

Rozdział III. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa z wykorzystaniem leasingu. Doświadczenia Firmy X 52
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa Jawa 52
3.2. Własne formy finansowania zakupu środków transportu 53
3.3. Wykorzystanie leasingu w zakupie środków transportu 59

Rozdział IV. Ocena leasingu jako formy finansowania inwestycji i perspektywy jej rozwoju 63
4.1. Wnioski z przeprowadzonej analizy 63
4.2. Wady i zalety leasingu 66
4.3. Perspektywy rozwoju transakcji leasingu 67

Zakończenie 71
Bibliografia 73
Spis tabeli rysunków 76
Załącznik 77

Leasing jako forma finansowania działalności gospodarczej

Wstęp    3

Rozdział 1.  Leasing jako forma finansowania działalności gospodarczej    5

1.1. Źródła finansowania działalności gospodarczej    5
1.2. Pojęcie i przedmiot leasingu    21
1.3. Rodzaje leasingu    26
1.3.1. Leasing bezpośredni i pośredni    26
1.3.2. Leasing operacyjny i finansowy    29

Rozdział 2.  Leasing w rachunkowości leasingobiorcy    32

2.1. Warunki umów leasingowych    32
2.1.1. Istota umowy leasingowej    32
2.1.2. Charakterystyka przedmiotu umowy leasingowej    36
2.1.3. Prawa i obowiązki stron umowy leasingowej    38

2.2. Księgowe ujęcie umów leasingu operacyjnego    41
2.3. Księgowe ujęcie umów leasingu finansowego    45
2.3.1. Leasing finansowy w sprawozdaniach finansowych leasingobiorcy    45
2.3.2. Leasing finansowy w sprawozdaniach finansowych leasingodawcy    48

Rozdział 3.  Leasing jako alternatywna forma kredytowania inwestycji    54

3.1. Koszt inwestycji finansowanej w formie leasingu    54
3.2. Porównanie leasingu z kredytem bankowym    58
3.3. Zalety i wady leasingu    63

Zakończenie    68
Streszczenie    70
Bibliografia    71
Spis tabel, schematów i wykresów    74