Leasing jako forma finansowania działalności gospodarczej

Wstęp 3

Rozdział I. Ogólna charakterystyka leasingu 5
1.1. Pojęcie leasingu 5
1.2. Klasyfikacja leasingu 9
1.3. Powstanie i rozwój leasingu 15
1.4. Prawne uwarunkowania działalności leasingowej 18

Rozdział II. Leasing jako dodatkowe źródło finansowania działalności inwestycyjnej 20
2.1. Rynek usług leasingowych w Polsce 20
2.1.1. Specyfika leasingu w Polsce 20
2.1.2. Przedmiot transakcji leasingu 25
2.1.3. Podmioty transakcji leasingu 26
2.1.4. Umowa leasingu 29
2.2. Leasing jako źródło finansowania działalności i inwestycji 34
2.1.1. Leasing a środki własne przedsiębiorstwa 35
2.1.2. Leasing a kredyt bankowy lub pożyczka 40
2.1.3. Leasing a najem lub dzierżawa 44
3.1. Ryzyko i zabezpieczenia transakcji leasingowych 45

Rozdział III. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa z wykorzystaniem leasingu. Doświadczenia Firmy X 52
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa Jawa 52
3.2. Własne formy finansowania zakupu środków transportu 53
3.3. Wykorzystanie leasingu w zakupie środków transportu 59

Rozdział IV. Ocena leasingu jako formy finansowania inwestycji i perspektywy jej rozwoju 63
4.1. Wnioski z przeprowadzonej analizy 63
4.2. Wady i zalety leasingu 66
4.3. Perspektywy rozwoju transakcji leasingu 67

Zakończenie 71
Bibliografia 73
Spis tabeli rysunków 76
Załącznik 77