Archiwa tagu: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Praca magisterska o objętości 106 stron.

Wstęp 2
Rozdział 1. Rynek kapitałowy i giełda w systemie rynkowym 4
1.1.Istota systemu rynkowego 4
1.2.Rynek kapitałowy i jego instrumenty 8
1.3.Giełda jako element gospodarki rynkowej 12
1.4. Uczestnicy rynku kapitałowego w Polsce 16
Rozdział 2. Organizacja GPW 25
2.1. Powstanie i organizacja GPW 25
2.2. System obrotu giełdowego 31
2.3. Ogólne zasady funkcjonowania GPW 34
2.4. Zasady dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu giełdowego 37
Rozdział 3. Ewolucja systemu notowań na WGPW 42
3.1. System notowań ciągłych 42
3.2. System notowań jednolitych 45
3.3. Fazy sesji giełdowej 47
3.4. Transakcje pakietowe 50
3.5. System giełdowy Warset 51
Rozdział 4. Charakterystyka papierów wartościowych notowanych na GPW w Warszawie 62
4.1. Akcje 62
4.2. Obligacje 68
4.3. Instrumenty pochodne 74
4.4. Inne instrumenty rynku kapitałowego w Polsce 80
4.5. Instrumenty polskiego rynku kapitałowego ? podsumowanie 83
Rozdział 5. Historia indeksów giełdowych 88
5.1. Rola indeksów giełdowych na rynku kapitałowym 88
5.2. Najstarsze na świecie indeksy giełdowe 90
5.3. Ewolucja indeksów giełdowych na WGPW 92
Zakończenie 99
Bibliografia 104
Spis tabel 106
Spis rysunków 106

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

WSTĘP 1
ROZDZIAŁ 1. RYNEK KAPITAŁOWY W POLSCE I NA ŚWIECIE 3
1.1. Historia polskiego rynku kapitałowego 3
1.2. Najważniejsze giełdy na świecie. 7
1.3. Rola giełdy papierów wartościowych w gospodarce 15
1.4. Rynki giełdowe. 27
ROZDZIAŁ 2. HISTORIA WARSZAWSKIEJ GIEŁDY. 36
2.1. Giełda Warszawska w latach 1918 – 1939. 36
2.2. GPW III Rzeczpospolitej. 48
ROZDZIAŁ 3. SYSTEM OBROTU GIEŁDOWEGO NA GIEŁDZIE W WARSZAWIE. 51
3.1. System giełdowy Warset 51
3.2. Notowane papiery wartościowe. 53
3.3.Warunki dopuszczeń 58
3.4. System kursu jednolitego 61
3.5. Obrót dodatkowy 63
3.6. System notowań ciągłych. 64
3.7. Transakcje pakietowe. 65
3.8. Rozliczenia 66
3.9. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. 67
ZAKOŃCZENIE 69
BIBLIOGRAFIA 71