Archiwa tagu: Analiza polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego w latach 2003-2008

Analiza polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego w latach 2003-2008

Wstęp 2

Rozdział I. System bankowy w Polsce 4
1. Przemiany bankowości w Polsce – geneza i rozwój 4
2. Ewolucja systemu bankowego w Polsce 9
2. System bankowy a sektor finansowy 13

Rozdział II. Wpływ polityki pieniężnej na sektor bankowy 25
1. Stabilizowanie gospodarki w latach dziewięćdziesiątych 25
2. Instrumenty polityki pieniężnej NBP 28
3. Możliwości oddziaływania polityki pieniężnej na gospodarkę i jej wpływ na sektor bankowy 35

Rozdział III. Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego w latach 2003-2008 41
1. Przejrzystość działalności NBP w Polsce 41
2. Założenia NBP w zakresie polityki pieniężnej w latach 2003-2008 44

Zakończenie 52
Bibliografia 54