Strukturalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstwa

Wstęp

Rozdział I. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
1.1. Pojęcie i istota struktury organizacyjnej
1.2. Elementy struktury organizacyjnej
1.3. Funkcje struktur organizacyjnych
1.4. Rodzaje struktur organizacyjnych
1.5 Zasady projektowania struktury organizacyjnej

Rozdział II. Orientacja na rozwój organizacji
2.1. Uwarunkowania rozwojowe organizacji
2.2. Mierniki oceny rezultatów działalności organizacji
2.3. Migracja wartości
2.4. Bariery w tworzeniu organizacji
2.5. Planowanie i kontrola organizacji
2.5.1. Planowanie jak proces
2.5.2. Rodzaje planów
2.5.3. Istota, cel i etapy kontrolowania
2.5.4. Rodzaje kontroli
2.5.5. Siła konkurencyjna przedsiębiorstw

Rozdział III. Charakterystyka działalności Zakładów LENTEX S.A.
3.1. Historia powstania
3.2. Władze i struktura organizacyjna
3.2. Działalność podstawowa
3.3. Sytuacja finansowa

Rozdział IV. Wpływ realizacji „Strategii rozwoju Zakładów Lentex S.A.” na strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa
4.1. Prezentacja „Strategii rozwoju Zakładów Lentex S.A.”
4.2. Określenie uwarunkowań rozwoju sektorów i produktów
4.2.1. Perspektywy
4.2.2. Bariery
4.3. Projekty inwestycyjne
4.4. Efekty programu i ich wpływ na strukturę organizacji

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków