Segmentacja rynku i plasowanie produktu usługowego na przykładzie firmy ubezpieczeniowej GENERALI ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Wstęp  3
Rozdział 1   Specyfika usług ubezpieczeniowych  5
1.1 Oferta usługowa  5
1.2 Cechy usług  7
1.3 Istota i charakter usługi ubezpieczeniowej  8
1.4 Elementy umowy ubezpieczeniowej  10
1.5 Funkcje ubezpieczeń  11
1.6 Klasyfikacja ubezpieczeń  12
Rozdział 2   Segmentacja rynku usług ubezpieczeniowych  17
2.1 Istota segmentacji  17
2.2 Czynniki wpływające na decyzję zakupu klienta  20
2.3 Zdefiniowanie segmentów rynku i identyfikacja kryteriów segmentacji rynku  22
2.4 Wybór rynku docelowego   26
Rozdział 3   Plasowanie oferty ubezpieczeniowej  29
3.1 Cel plasowania  29
3.2 Różnicowanie usług  32
3.3 Mapy percepcji  33
3.4 Kryteria plasowania  34
3.5 Struktura procesu świadczenia usług a plasowanie  34
3.6 Przebieg procesu plasowania  37
Rozdział 4  Ocena krytyczna segmentacji rynku i plasowania produktu usług ubezpieczeniowych na przykładzie „Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.”  40
4.1 Historia i przedmiot działalności spółki  40
4.2 Charakterystyka oferty przedsiębiorstwa  42
4.3 Ocena segmentacji rynku na przykładzie „Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.”  43
4.4 Ocena plasowania rynku na przykładzie „Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.”  48
Zakończenie  51
Bibliografia  52