E-Banking najszybciej rozwijająca się grupa usług e-Business

Wstęp 2
Rozdział 1. Historia wykorzystania Internetu w biznesie. 7
1.1. Rozwój Internetu – nowego medium. 7
1.2. Rodzaje usług sieciowych. 8
1.2.1. World Wide Web. 8
1.2.2. Poczta elektroniczna, grupy dyskusyjne i IRC. 15
1.2.3. FTP. 16
1.2.4. Telnet. 16
1.3. Czym jest e-Biznes? 16
1.3.1. Co to jest handel elektroniczny? 18
1.3.2. Co to jest rynek elektroniczny? 19
1.3.3. Podział rynku elektronicznego. 21
1.4. Rozwój e-commerce w Polsce. 26
Rozdział 2. Bankowość elektroniczna (E-Banking). 29
2.1. Powstanie i istota bankowości elektronicznej. 29
2.2. Kanały dostępu do usług bankowych z udziałem sieci telekomunikacyjnej. 33
2.2.1. Telefon. 34
2.2.2. Bankomat. 36
2.2.3. Telefon komórkowy 44
2.2.4. Wykorzystanie technologii WAP w bankowości internetowej 45
2.2.5. E-cash – pieniądz elektroniczny 46
2.2.6. Strona WWW. 52
2.2.7. Karta wirtualna i mikroprocesorowa. 52
2.3. Bezpieczeństwo transakcji w sieci telekomunikacyjnej. 57
Rozdział 3. Usługi e-banków na wybranych przykładach. Próba oceny rozwoju działalności bankowości internetowej. 61
3.1. mBank 61
3.2. Inteligo. 66
3.3. Integrum BGŻ S.A. 67
Usługa, produkt, prowizja 72
3.4. Ocena dotychczasowego rozwoju bankowości elektronicznej 73
Zakończenie 79
Bibliografia 81
Spis tabel 84
Aneks 85