Rozwój samorządów terytorialnych

pierwsze dwa rozdziały pracy dyplomowej

Rozdział I. Istota samorządu terytorialnego 2
1. Geneza samorządu 2
2. Formy samorządu społecznego 9
3. Rodzaje samorządu 14
Rozdział II. Reformy sektora publicznego w Polsce 23
1. Przyczyny reform 23
2. Decentralizacja 28
3. Charakterystyka nowego zarządzania publicznego 31
3.1. Instrumenty nowego zarządzania 31
3.2. Wpływ zmian na organizacje publiczne 34
3. Informatyzacja zarządzania organizacjami publicznymi 36