Rola Stowarzyszenia Gospodarstw Agroturystycznych w rozwoju agroturystyki na Podkarpaciu

Wstęp
Cel pracy, metodyka i zakres pracy
I. Początki i rozwój agroturystyki w Polsce
1.1 Pojęcie Agroturystyki
1.2 Historia Agroturystyki
1.3 Rozwój agroturystyki w Polsce
1.4 Rola agroturystyki i aktywizacji obszarów wiejskich.
II. Charakterystyka powiatu dębickiego i możliwości rozwoju agroturystyki.
2.1 Położenie powiatu dębickiego
2.2 Charakterystyka poszczególnych gmin w powiecie
2.3 Agroturystyka w powiecie
III. Stowarzyszenie gospodarstw agroturystycznych na Podkarpaciu.
3.1 Powstanie stowarzyszenia
3.2 Cel i zakres pomocy udzielanej rolnikom w rozwijaniu agroturystyki
3.3 Korzyści płynące dla rolników z członkostwa w stowarzyszeniu.
Wnioski
Bibliografia