Rola i skuteczność reklamy telewizyjnej w Polsce

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I. REKLAMA I JEJ CELE 6
1.1. Miejsce reklamy w promotion-mix 6
1.2 Pojęcie reklamy i jej klasyfikacja 9
1.3. Budowa przekazu reklamowego 10
1.3.1 Wybór celów reklamy 11
1.3.2. Adresaci reklamy 12
1.3.3. Budżet reklamy 12
1.3.4. Dobór treści reklamowych 13
1.3.5. Wybór mediów 14
ROZDZIAŁ II. BADANIE REKLAMY 16
2.1. Badanie skuteczności reklamy 16
2.2. Skuteczność reklamy – wpływ na wielkość sprzedaży 18
2.3. Metody mierzenia skuteczności reklamy telewizyjnej 20
ROZDZIAŁ III. REKLAMA TELEWIZYJNA 25
3.1. Reklama telewizyjna w prawie polskim 25
3.2. Cechy reklamy telewizyjnej, jej zalety i wady 27
3.3. Obraz, słowo, kolor i muzyka w reklamie telewizyjnej. 29
3.3.1. Obraz 29
3.3.2. Słowo 30
3.3.3. Kolor 30
3.3.4. Muzyka 31
3.4. Najczęściej stosowane formy reklamówek telewizyjnych 32
3.4.1. Demonstracja 33
3.4.2. Rekomendacja 33
3.4.3. Humor 36
3.4.4. Scenka rodzajowa z życia 36
3.4.5. Styl życia 37
3.4.6 Animacja 37
3.4.7. Racjonalny powód 38
3.4.8. Emocje 38
ROZDZIAŁ IV. NADAWCY TELEWIZYJNI W POLSCE I WYDATKI NA REKLAMĘ TELEWIZYJNĄ. 41
4.1. Sytuacja nadawców telewizyjnych na rynku. 41
4.2. Polski rynek reklamy telewizyjnej 48
ROZDZIAŁ V. WYBRANE TELEWIZYJNE KAMPANIE REKLAMOWE 50
5.1. Reklama piwa w Polsce 50
5.2. „Piwo z polską duszą” – kampania reklamowa Okocimia. 55
5.3.  Moralny wymiar reklamy – na przykładzie telewizyjnej kampanii piwa bezalkoholowego Bosman 57
ZAKOŃCZENIE 65
BIBLIOGRAFIA 68