Rola funduszy pomocowych w aktywizacji rolnictwa

Wstęp 2
Rozdział I Polskie Rolnictwo – stan obecny i prowadzone działania 5
1.1. Sytuacja demograficzna 5
1.2. Bezrobocie 7
1.3. Zatrudnienie 9
1.4. Przedsiębiorczość 11
1.5. Rolnictwo 12
1.6. Zróżnicowanie regionalne obszarów wiejskich 15
1.7. Obszary wiejskie 17
Rozdział II. Rolnictwo i obszary wiejskie w państwach UE 22
2.1. Sytuacja polskiego rolnictwa na tle krajów europejskich 22
2.1.1. Cechy charakterystyczne polskiego rolnictwa 23
2.1.2. Pozytywne i negatywne zjawiska w polskim rolnictwie w okresie negocjowania warunków wstąpienia do Unii Europejskiej 25
2.2. Polskie rolnictwo na tle Unii Europejskiej 29
2.3. Skutki integracji dla polskiego rolnictwa 31
2.4. Wspólna polityka rolna w krajach UE. 36
2.4.1. Podstawowe cele i zasady Wspólnej Polityki Rolnej 36
2.4.2. Finansowanie wspólnej polityki rolnej 41
2.4.3. Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej 42
2.4.4. Agenda 2000 – Reforma Wspólnej Polityki Rolnej 46
Rozdział III. Europejskie programy pomocowe. 49
3.1. Definicja pomocy zagranicznej. 49
3.1.1. Motywy dawcy pomocy. 50
3.2. Klasyfikacja pomocy zagranicznej 52
3.3. Program bezzwrotnej pomocy finansowej Unii Europejskiej dla państw Europy Środkowej. 55
3.4. Polityka strukturalna. 58
3.4.1.Zasady polityki strukturalnej. 60
3.5. Fundusze strukturalne. 60
3.5.1. Historia funduszy strukturalnych. 61
3.5.2. Zadania funduszy strukturalnych. 62
3.6. Fundusz spójności. 63
3.6.1. Historia powstania Funduszu Spójności. 64
3.6.2. Funkcjonowanie Funduszu Spójności. 64
3.7. Fundusze przedakcesyjne. 65
3.7.1. SAPARD 66
7.2. PHARE 75
7.3. ISPA 77
7.4. PAOW 79
7.5. Inne programy 88
Rozdział IV. Rola funduszy pomocowych w aktywizacji obszarów wiejskich i rolnictwa. 91
Zakończenie 112
Spis literatury 114