Rekrutacja i selekcja pracowników – ludzie jako najcenniejszy zasób organizacji

praca magisterska

Wstęp 2

Rozdział I. Zarządzanie zasobami ludzkimi 4
1.1. Pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi 4
1.2. Podstawowe zadania i znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi 8
1.3. Modele zarządzania zasobami ludzkimi (polityki kadrowej) 21

Rozdział II. Proces rekrutacji pracowników 28
2.1. Planowanie personelu 28
2.2. Opis stanowiska pracy 34
2.3. Profil kandydata do pracy 37
2.4. Pojęcie i istota rekrutacji 44
2.5. Metody i źródła rekrutacji (zewnętrzne i wewnętrzne) 45

Rozdział III. Proces selekcji kandydatów do pracy 53
3.1. Definicja i znaczenie selekcji 53
3.2. Metody i sposoby selekcji kandydatów 57
3.3. Błędy popełniane w procesie selekcji 64
Rozdział IV. Metody selekcji pracowników na podstawie agencji HR 73
4.1. Metodologia badań 73
4.2. Charakterystyka próby badawczej 77
4.3. Wyniki i analiza badań ankietowych 80
4.4. Próba oceny stosowanych metod selekcji 89

Zakończenie 95
Bibliografia 97
Spis rysunków 100
Spis tabel 101
Spis wykresów 102
ANEKS 103