Reforma systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. Pojęcie i ewolucja ubezpieczeń społecznych 3
1.1. Pojęcie ubezpieczeń społecznych 3
1.2. Rys historyczny ubezpieczeń społecznych w Polsce 10
ROZDZIAŁ II. Kryzys systemu emerytalnego w Polsce 18
2.1. Funkcjonowanie systemu przed rokiem 1999 18
2.2. Konsekwencje pozostawienia starego systemu 23
ROZDZIAŁ III. Reforma ubezpieczeń społecznych w Polsce 37
3.1. Ogólna charakterystyka nowego systemu 37
3.2. Filar I – Zreformowany ZUS 43
3.3. Filar II – Otwarte Fundusze Emerytalne 44
3.4. Filar III – Pracownicze Programy Emerytalne 47
3.4.1. Indywidualne Konta Emerytalne 49
ZAKOŃCZENIE 53
BIBLIOGRAFIA 55
SPIS TABEL 57