Outplacement jako element restrukturyzacji organizacji

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. Pojęcie i historia outplacementu 5
1. Definicja outplacementu 5
2. Historia outplacementu 10
2.1. Ewolucja outplacementu na świecie 10
2.2. Rozwój outplacementu w Polsce 16
3. Systematyka outplacementu 21
4. Cele outplacementu 30
ROZDZIAŁ II. Outplacement w praktyce 34
1. Skuteczne rozwiązania w zakresie outplacement 34
2. Korzyści 38
2.1. Dla pracodawcy 38
2.2. Dla pracownika 40
3. Etapy programów outplacementowych 43
ROZDZIAŁ III. Outplacement jako element restrukturyzacji w TP S.A. 51
1. Charakterystyka firmy TP S.A. 51
2. Istota restrukturyzacji w firmie TP SA zatrudnienia w organizacji 55
3. Zastosowanie outplacementu w firmie TP 61
3.1. Założenia i cele outplacementu w TP SA 65
3.2. Realizacja outplacementu w TP SA 69
3.3. Korzyści wprowadzenie outplacementu niektórych TP SA 73
3.4. Słabości outplacementu w TP SA 76
PODSUMOWANIE 79
BIBLIOGRAFIA 83
SPIS TABEL 87
SPIS RYSUNKÓW 88