Partnerzy szkoły w środowisku

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I.
TEORETYCZNE PODSTAWY PROBLEMU 5
1. Analiza pojęć 5
2. Funkcje szkoły 8
3. Przemiany we współczesnej szkole 11
4. Funkcje rodziny 16
ROZDZIAŁ II.
BUDOWANIE DOBRYCH RELACJI 20
1. Przemiany we współczesnej rodzinie 20
2. Potrzeba współpracy szkoły z rodziną 25
3. Formy i modele współpracy 30
4. Wspólne cele i wzajemne zobowiązania 36
ROZDZIAŁ III.
WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI 41
1. Polskie realia 41
2. Propozycja kierunku zmian 49
ZAKOŃCZENIE 53
BIBLIOGRAFIA 54