Leasing jako forma kredytowania na przykładzie firmy X

Wstęp
Rozdział I. Cywilnoprawna charakterystyka leasingu
1.1. Geneza i rozwój leasingu
1.2. Rodzaje leasingu
1.3. Uczestnicy transakcji leasingowej
1.4. Porównanie leasingu z kredytem, sprzedażą na raty, umową najmu i dzierżawą
1.5. Rynek leasingu w Polsce
Rozdział II. Regulacje podatkowe leasingu w Polsce
2.1. Podatek dochodowy a leasing
2.2. VAT i podatek akcyzowy w leasingu finansowym i operacyjnym
2.3. Leasing a ulgi inwestycyjne
2.4. Odpisy amortyzacyjne a leasing
Rozdział III. Leasing w rachunkowosci leasingobiorcy
3.1. Księgowe ujęcie umów leasingu operacyjnego
3.2. Księgowe ujęcie umów leasingu finansowego
Rozdział IV. Działalność leasingowa na przykładzie firmy  X
4.1. Charakterystyka firmy X
4.2. Liczenie opłacalności transakcji leasingowej pod kątem własnego przedsiębiorstwa
4.3. Wybór firmy leasingowej oraz ogólne warunki umowy leasingowej
4.4. Ocena działalności – porównanie opłacalności leasingu dla leasingobiorcy z alternatywnymi metodami finansowania inwestycji
Zakończenie
Bibliografia
Opracowania
Akty normatywne