Kulturowe różnice w podejściu do edukacji w Stanach Zjednoczonych i w Polsce

Wstęp 1
Rozdział I Wizje szkolnictwa i edukacji w świetle literatury przedmiotu 4
1.1. Tradycyjne i współczesne poglądy na wykształcenie 4
1.2. Istota i zakres demokratyzacji szkolnictwa 8
Rozdział II Główne funkcje szkoły amerykańskiej 10
2.1. Amerykański system oświatowy 12
2.2. Efektywność szkolnictwa amerykańskiego 18
2.3. Historyczne i kulturowe podłoże modeli nauczania 29
Rozdział III Organizacja i zadania szkolnictwa w Polsce 41
3.1. Model szkoły polskiej w świetle założeń reformy oświaty 41
3.2. Czynniki warunkujące efektywność szkolnictwa polskiego 47
3.1.1. Struktura kształcenia ponadgimnazjalnego 53
3.1.2. Liceum profilowane 54
Rozdział IV Historyczne i kulturowe uwarunkowania różnic w nauczaniu 60
4.1. Amerykańskie reformy edukacyjne 60
4.2. Tendencje unifikacji systemów oświatowych w świecie 65
Zakończenie 71
Bibliografia 73