Leasing jako forma finansowania inwestycji. Doświadczenia firmy Orange S.A.

Wstęp 4

Rozdział I. Istota i historia powstania leasingu 6
1.1. Powstanie i rozwój leasingu 6
1.1.1. Ewolucja leasingu 6
1.1.2. Ekspansja leasingu na świecie 11
1.2. Charakterystyka leasingu 15
1.2.1. Istota leasingu 15
1.2.2. Klasyfikacja leasingu 19
1.3. Leasing w Polsce 22
1.3.1. Początki leasingu w Polsce 22
1.3.2. Specyfika i rozwój polskiego rynku usług leasingowych 24

Rozdział II. Leasing jako dodatkowe źródło finansowania inwestycji 28
1.1. Główne rodzaje transakcji leasingowych 28
1.2. Klasyfikacja umów leasingu 32
1.2.1. Leasing finansowy 36
1.2.2. Leasing operacyjny 38
1.3. Leasing a kredyt 38
1.4. Zwiększenie wartości firmy przy korzystaniu z usług leasingowych 42

Rozdział III. Doświadczenia Orange S.A. w zakresie korzystania z usług leasingowych 49
3.1. Charakterystyka Orange S.A. 49
3.1.1. Przedmiot działalności 51
3.1.2. Struktura organizacyjna 52
3.1.3. Sytuacja finansowa 55
3.2. Leasing samochodów służbowych w Orange S.A. 56
3.2.1. Zarządzanie środkami transportu w firmie 56
3.2.2. Formy finansowania i zakupu aut 56
3.2.3. Własna polityka aut służbowych 57
3.3. Analiza i ocena leasingu jako formy finansowania inwestycji w Orange S.A. 58

Zakończenie 70

Bibliografia 72

Spis tabel 75

Spis rysunków 76

Aneks 77