Kredyt hipoteczny w Banku Zachodnim WBK

trochę historyczna praca dyplomowa – z 2007 roku

Wstęp 2

Rozdział I. Kredyt bankowy 6
1.1. Kredyt a pożyczka 6
1.2. Znaczenie i rola działalności kredytowej w działalności banku 12
1.3. Zasady kredytowania 16
1.4. Ocena zdolności kredytowej 20

Rozdział II. Podstawowe problemy związane z funkcjonowaniem kredytów hipotecznych 26
2.1. Rynek kredytów hipotecznych 26
2.2. Definicja kredytu hipotecznego 29
2.3. Zabezpieczenie kredytu hipotecznego 31
2.4. Uczestnicy rynku kredytów hipotecznych 39

Rozdział III. Kredyty hipoteczne udzielane przez Bank Zachodni WBK 44
3.1. Charakterystyka Banku Zachodniego WBK 44
3.1.1. Historia działalności 44
3.1.2. Przedmiot działalności i struktura organizacyjna 46
3.1.3. Produkty i wyniki finansowe 49
3.2. Kredyt hipoteczny w Banku Zachodnim WBK 51
3.2.1. Atuty i korzyści oferty kredytów hipotecznych 51
3.2.2. Zakres kredytowania 53
3.2.3. Koszty kredytu 53
3.2.4. System opłat i prowizji 54
3.3. Analiza i ocena kredytu hipotecznego w Banku Zachodnim WBK 54

Zakończenie 59

Spis rysunków 61

Spis tabel 62

Bibliografia 63