Jakość w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw

Wstęp 2
Rozdział I. Definicja małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich specyfika 3
1.2. Podstawowe pojęcia i definicje 3
1.1. Formy organizacyjno-prawne 7
Rozdział II. Uwarunkowania sukcesu małych i średnich firm 11
2.1. Cele przedsiębiorstwa 11
2.2. Rola kapitału przedsiębiorstwa 18
Rozdział III. Sposoby utrzymania i doskonalenia jakości w sektorze małych i średnich firm 21
Zakończenie 28
Bibliografia 29