Inwestycje długoterminowe w fundusze inwestycyjne

Wstęp 3
Rozdział 1. Ogólna charakterystyka funduszy inwestycyjnych 5
1.1. Geneza funduszy 5
1.2. Rodzaje i funkcje funduszy inwestycyjnych 10
1.3. Efektywność funduszy inwestycyjnych a decyzje indywidualnych inwestorów 16
Rozdział 2. Działalność funduszy inwestycyjnych w Polsce 25
2.1. Historia działalności i klasyfikacja funduszy w Polsce 25
2.2. Zamiana funduszy powierniczych na inwestycyjne 32
2.3. Obsługa funduszy 36
2.4. Źródła informacji o funduszach 42
Rozdział 3. Analiza efektywności inwestowania długoterminowego na przykładzie funduszu ING tfi 49
3.1. Charakterystyka grupy ING 49
3.2. Oferowane rodzaje funduszy inwestycyjnych ING i ich strategie inwestycyjne 51
3.3. Analiza efektywności inwestowania FI ING na tle innych funduszy 57
3.4. Czynniki wpływające na efektywność funduszy inwestycyjnych 61
Podsumowanie 64
Zakończenie 66
Bibliografia 68
Spis tabel i rysunków 70