Instrumenty konkurencji na rynku telekomunikacyjnym w Polsce

1. WPROWADZENIE 2
1.1. KONKURENCJA (COMPETITION) 2
1.2. NATĘŻENIE KONKURENCJI (INTENSITY OF COMPETITION) 3
1.3. KONKURENCJA NIEUCZCIWA (UNFAIR COMPETITION) 4
1.4. SPRAWIEDLIWA RYWALIZACJA (FAIR RIVALTY, FAIR COMPETITION) 4
1.5. POZYCJA KONKURENCYJNA (COMPETITIVE POSITION) 5
1.6. SILNE STRONY ORGANIZACJI (ORGANIZATION STRENGHTS) 6
1.7. ATUTY PRZEDSIĘBIORSTWA (STRENGHTS OF COMPANY) 6
1.8. KRYTYCZNE CZYNNIKI SUKCESU (CRITICAL SUCCESS FACTORS) 6
1.9. SIŁY KONKURENCJI (FORCES OF COMPETITION) 7
1.10. STRATEGIA KONKURENCYJNA (COMPETITIVE STRATEGY) 7
2. ISTOTA I NARZĘDZIA KONKURENCJI 9
2.1. KONKURENCJA – DEFINICJE I RODZAJE 9
2.2. KONKURENCJA I PRZYWÓDZTWO KOSZTOWE 13
2.3. KONKURENCJA W ZAKRESIE DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH. 15
2.3.1. Produkt 15
2.3.2. Usługa jako forma produktu 17
2.3.3. Cena 19
2.2.4. Dystrybucja 21
2.2.5. Promocja 22
2.2.6. Konkluzje 24
3. RYNEK TELEKOMUNIKACYJNY W POLSCE 26
3.1. ORGANIZACJA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH W POLSCE 26
3.1.1. Regulacje prawne dotyczące telekomunikacji 26
3.1.2. Przepisy ogólne 27
3.1.3. Homologacja 28
3.1.4. Przepisy dotyczące budowy sieci telekomunikacyjnej 29
3.1.5. Zasady wydawania koncesji i zezwoleń 29
3.1.6. Rozporządzenia dotyczące opłat 33
3.1.7. Główni operatorzy w Polsce 34
3.2. TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A 35
3.2.1. Regionalne serwery TP S.A. 37
3.3. PKT CENTERTEL 38
3.4. PLUS GSM 39
3.5. ERA GSM 40
4 INSTRUMENTY KONKURENCJI NA POLSKIM RYNKU TELEKOMUNIKACYJNYM 42
BIBLIOGRAFIA 82