Prace dyplomowe z dziedziny: Historia

prace dyplomowe z historii

Ludowcy i chadecy w układzie sił politycznych w II RP

Wstęp
Rozdział 1. Ludowcy i chadecy w układzie sił politycznych.
1.1. Ludowcy.
1.2. Chadecy.
Rozdział 2. Praktyka polityczna
2.1. Do przewrotu majowego.
2.2. Między „Majem” a „Brześciem”.
2.3. W latach trzydziestych.
Rozdział 3. Myśl polityczna.
3.1. Agrarystyczna wizja Polski
Zakończenie
Bibliografia

Korpus dyplomatyczny w Warszawie

Wstęp
Rozdział I. Powstanie i rozwój dyplomacji II Rzeczypospolitej
1.1. Ogólny zarys historii dyplomacji
1.2. Kształtowanie się nowoczesnej dyplomacji XIX/XX wiek
1.3. Powstanie państwa polskiego i jego miejsce w Europie
1.4. Polski korpus dyplomatyczny
1.4.1. Rada Regencyjna
1.4.2. Komitet Narodowy Polski
1.4.3. Ministrowie Spraw Zagranicznych i ich współpracownicy
1.4.4. Struktury i placówki.
1.4.5. Kadry.
Rozdział II. Placówki dyplomatyczne w Warszawie
2.1. Akredytacje
2.2. Tworzenie placówek dyplomatycznych
2.2.1. Korpus dyplomatyczny
2.2.2. Warszawski korpus dyplomatyczny.
2.2.3. Protokół dyplomatyczny stosowany w Polsce międzywojennej
2.2.4. Ambasady, poselstwa, attachaty i konsulaty w II Rzeczpospolitej
2.3. Ambasadorowie i posłowie (barwne i mniej barwne postacie)
Rozdział III. „Życie codzienne” dyplomatów w Warszawie w okresie międzywojennym
3.1. Ceremonie
3.1.1. Wymogi służby dyplomatycznej
3.1.2. Wygląd i strój
3.1.3. Ordery i ich rola
3.1.4. Język dyplomatyczny
3.2. Życie towarzyskie
Zakończenie
Bibliografia

Giełdy pieniężne w II Rzeczpospolitej

Wstęp 1
1. Historia giełdy. 3
1.1 Geneza giełdy światowej 3
1.2. Najważniejsze giełdy na świecie. 15
1.3 Początki polskiej giełdy. 23
2. Podstawy prawne działalności giełd pieniężnych w Polsce w okresie międzywojennym 29
2.1 Podstawy prawne i ustawodawstwo związane z giełdami w Rzeczpospolitej. 29
2.2 Status giełdy w Polsce w latach 1918-1939. 33
2.3 Władze giełdy 37
2.4 Ustawodawstwo dotyczące maklerów giełdowych w II RP. 42
3. Działalność giełd pieniężnych w II Rzeczpospolitej 54
3.1 Giełda Warszawska i Komitet Giełdowy w początkach II Rzeczpospolitej 54
3.2 Reforma giełdowa 59
3.3 Giełda pieniężna po reformie giełdowej 63
3.4 Rada giełdowa po reformie giełdowej 74
4. Rola giełdy pieniężnej w gospodarce Rzeczpospolitej Polski w latach 1918-1939. 78
4.1 Wpływ giełdy pieniężnej na wydarzenia gospodarcze w kraju w przykładowym okresie Polski międzywojennej 78
4.2 Działalność giełdy na rynku obligacji skarbu państwa 86
4.3 Podsumowanie prac giełdy w okresie międzywojennym 99
Zakończenie 104
Bibliografia 106

Działalność oświatowa, społeczna i ekonomiczna Zjednoczonego Koła Ziemianek

Wstęp
Rozdział 1. Utworzenie Zjednoczonego Koła Ziemianek, jego struktura, program i najwybitniejsze postacie
Rozdział 2. Działalność oświatowa ZKZ
2.1. Tworzenie i prowadzenie szkół
2.2. Organizowanie kursów, wykładów i odczytów
Rozdział 3. Działalność społeczna
3.1. Ochronki
3.2. Domy opieki
3.3. Działalność filantropijna
Rozdział 4. Działalność ekonomiczna
4.1. Pomoc kobietom
4.2. Własne warsztaty, fabryki, sklepy
Zakończenie
Bibliografia