Archiwa tagu: Korpus dyplomatyczny w Warszawie

Korpus dyplomatyczny w Warszawie

Wstęp
Rozdział I. Powstanie i rozwój dyplomacji II Rzeczypospolitej
1.1. Ogólny zarys historii dyplomacji
1.2. Kształtowanie się nowoczesnej dyplomacji XIX/XX wiek
1.3. Powstanie państwa polskiego i jego miejsce w Europie
1.4. Polski korpus dyplomatyczny
1.4.1. Rada Regencyjna
1.4.2. Komitet Narodowy Polski
1.4.3. Ministrowie Spraw Zagranicznych i ich współpracownicy
1.4.4. Struktury i placówki.
1.4.5. Kadry.
Rozdział II. Placówki dyplomatyczne w Warszawie
2.1. Akredytacje
2.2. Tworzenie placówek dyplomatycznych
2.2.1. Korpus dyplomatyczny
2.2.2. Warszawski korpus dyplomatyczny.
2.2.3. Protokół dyplomatyczny stosowany w Polsce międzywojennej
2.2.4. Ambasady, poselstwa, attachaty i konsulaty w II Rzeczpospolitej
2.3. Ambasadorowie i posłowie (barwne i mniej barwne postacie)
Rozdział III. „Życie codzienne” dyplomatów w Warszawie w okresie międzywojennym
3.1. Ceremonie
3.1.1. Wymogi służby dyplomatycznej
3.1.2. Wygląd i strój
3.1.3. Ordery i ich rola
3.1.4. Język dyplomatyczny
3.2. Życie towarzyskie
Zakończenie
Bibliografia