Działalność biur podróży na przykładzie Rainbow Tours

Wstęp
Cel pracy

ROZDZIAŁ I. Podstawowe informacje związane z biurem podróży
1.1. Pojęcie biura podróży.
1.2. Historia biur podróży.
1.3. Kryteria klasyfikacji biur podróży (organizator, pośrednik, agent).
1.4. Funkcje biur podróży.

ROZDZIAŁ II. Oferta usługowa biura podróży
2.1 Pojęcie oferty usługowej.
2.2 Analiza oferty usługowej biur podróży.
2.3 Pakiet turystyczny.
2.3.1. Skład pakietu turystycznego.
2.3.2. Etapy organizacji.

ROZDZIAŁ III. Oferta usługowa biura podróży Rainbow Tours S.A.
3.2. Obsługiwane segmenty rynku.
3.3. Kształtowanie oferty usługowej biura podróży Rainbow Tours s.a.
3.4.Przychody i wydatki biura podróży RAINBOW TOURS S.A.

ROZDZIAŁ IV. Kierunki rozwoju oferty usługowej biura podróży RAINBOW TOURS.
4.1. Rozszerzenie oferty usługowej biura podróży RAINBOW TOURS S.A.
4.2. Czynniki wpływające na liczbę klientów korzystających z biura podróży RAINBOW TOURS S.A
4.3. Jakość świadczonych usług.

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I WYKRESÓW