Determinanty pozycji rynkowej przedsiębiorstwa „Altom”

Wstęp 4

Rozdział I. Zachowania przedsiębiorstw na rynku 5
1.1. Charakterystyka rynku przedsiębiorstwa 5
1.2. Modele zachowań przedsiębiorstwa na rynku i czynniki je warunkujące 8
1.3. Badania rynku 11
1.4. Segmentacja i wybór rynku docelowego 14
1.5. Określenie strategii marketingowej 16

Rozdział II. Pozycjonowanie produktu 19
2.1. Wyróżnianie ofert rynkowych i mapy ich percepcji 19
2.2. Strategie pozycjonowania 23
2.3. Określenie możliwości osiągnięcia przewagi konkurencyjnej 29

Rozdział III. Identyfikacja czynników warunkujących pozycję rynkową produktu na przykładzie Przedsiębiorstwa Altom 32
3.1. Historia i przegląd ofert produktowych Firmy Altom 32
3.2. Określenie pozycji rynkowej Przedsiębiorstwa Altom i jego produktów 37
3.2.1. Macierz ADL 39
3.2.2. Macierz atrakcyjności produktu 41
3.3. Próba identyfikacji czynników warunkujących pozycję rynkową produktów Przedsiębiorstwa Altom 44

Zakończenie 47

Bibliografia 49

Spis tabel i rysunków 51