Decyzje konsumentów na rynku samochodów

jeden rozdział pracy mgr, 31 stron

Rozdział I. Decyzje konsumentów jako obiekt badań 3
1. Istota i rodzaje decyzji 3
2. Proces podejmowania decyzji i jego uwarunkowania 9
3. Czynnik wyboru produktu 20
4. Podstawy informacyjne i metody badań zachowań konsumentów 28