Budowanie silnej marki np. przedsiębiorstw giełdowych

Wstęp 2

Rozdział 1. Podstawy teoretyczne wiedzy o marce 3
1.1. Pojęcie i definicja marki 3
1.2. Proces kreowania marki 7
1.3. Funkcje marki 11
1.4. Nazwa marki 15
1.5. Proces kształtowania marki 20
1.6. Budowa kapitału marki 21
1.7. Osobowość, tożsamość, wizerunek 24
1.8. Cechy kultury marki 31
1.9. Klasyfikacja nazw i znaków marki 33

Rozdział II. Prezentacja spółek miejskich jako podmiotów budujących markę 35
2.1. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z o.o. 35
2.2. Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej RADPEC S.A. 38
2.3. Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” Spółka z o.o. 41
2.4. Wodociągi Miejskie 43
2.5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe RADKOM spółka z o.o. 46
2.6. Miejska Spółka Wodna „Radom” 48

Rozdział III. Budowanie marki przedsiębiorstw komunalnych 50
3.1. Cel i przedmiot badań 50
3.2. Organizacja, przebieg i teren badań 53
3.3. Analiza próby badawczej 54
3.4. Wyniki badania 59

Ankieta 73
Zakończenie 75
Bibliografia 77
Spis tabel 80
Spis rysunków 81