Analiza strategiczna Hurtowni Farmaceutycznej Silfarm Sp. z o.o.

I. Charakterystyka firmy    3
1. Historia firmy.    3
2. Przedmiot działalność    4
3. Oferta handlowa(usługowa)    5
4. Pozycja konkurencyjna    6
5. Główne rynki zbytu    6
6. Misja i cel działalności    7
II. Struktura organizacyjna    8
III. Analiza makrootoczenia    9
IV. Scenariusze zmian otoczenia    12
V. Analiza pięciu sił Portera    17
VI. Analiza SWOT    18
VII. Podsumowanie i wnioski.    20