Analiza logistyczna dystrybucji

Wstęp
Rozdział I. Teoretyczne ujęcie procesu dystrybucji
1.1. Istota dystrybucji
1.1.1 Funkcje dystrybucji
1.1.2. Cele dystrybucji
1.2. Struktura dystrybucji a identyfikacja kanałów
1.2.1. Kanały dystrybucji
1.2.2. Wady i zalety bezpośrednich i pośrednich kanałów
1.3. Strategie dystrybucji
1.4. Logistyka procesów dystrybucji
1.5. Tendencje zmian w procesie dystrybucji
Rozdział II. Procesy magazynowania i transportu
2.1. System magazynowania
2.1.1. Definicja i znaczenie magazynowania
2.1.2. Podstawowe decyzje dotyczące magazynowania
2.1.3. Podstawowe czynności magazynowe
2.2. System transportu
2.2.1. Istota i znaczenie transportu
2.2.2. Podstawowe decyzje dotyczące transportu
2.2.3. Dokumentacja transportowa
2.3. Znaczenie magazynu w systemie logistycznym przedsiębiorstwa
2.4. Znaczenie systemu transportowego systemie logistycznym przedsiębiorstwa
Rozdział III. Procesy magazynowania i dystrybucji w przedsiębiorstwie X
3.1. Charakterystyka magazynów
3.2. Urządzenia do składowania
3.3. Środki i urządzenia transportowe
3.4. Dystrybucja – jej kanały
3.5.Kierunki i możliwości usprawnienia analizowanych procesów
Zakończenie
Bibliografia
Spis tablic
Spis rysunków