Zarządzanie nieruchomością komercyjną

Wstęp 1
Rozdział I: Pozycja prawna zarządcy nieruchomości  3
1.1. Licencja zawodowa 3
1.2. Umowa o zarządzanie  9
1.3. Prawa i obowiązki zarządcy  18
1.4. Zagadnienia związane z budową, eksploatacją oraz technicznym utrzymaniem nieruchomości 29
Rozdział II: Stowarzyszenia zawodowe zarządców nieruchomości  34
Zakończenie 41
Bibliografia 43