Wpływ motywacji pracowników na efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa

Wstęp 3
1. Motywacja w procesie zarządzania organizacją 7
1.1. Ewolucja teorii zarządzania 7
1.2. Motywacja a zarządzanie organizacją – teoria pola sił Kurta Lewina 11
1.3. Teorie motywacyjne 18
1.4. Formy i instrumenty motywowania pracowników 27
1.4.1. Płace jako instrument oddziaływania motywacyjnego 29
1.4.2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników 34
1.5. Główne kryteria efektywności 36
1.6. Wnioski 41
2. Charakterystyka identyfikacyjna firmy 44
2.1. Historia firmy 44
2.2. Zakres działania firmy 51
2.3. Charakterystyka zatrudnienia 54
2.4. Formy motywowania pracowników 60
2.5. Wnioski 64
3. Zarządzanie firmą poprzez motywowanie pracowników 66
3.1. Przedstawienie aktualnych problemów z pracownikami 66
3.2. Motywacja i jej wpływ na wydajność- analiza wyników badań 68
3.3. Ocena form motywowania 77
3.4. Wnioski 82
4. Koncepcja rozwiązań systemowych 85
Podsumowanie 89
Literatura 92
Załącznik 94
Spis tabel i rysunków 99