Archiwa tagu: Zmiany prawne dostosowujące zasady działania spółdzielni mieszkaniowych do funkcjonowania w realiach gospodarki rynkowej

Zmiany prawne dostosowujące zasady działania spółdzielni mieszkaniowych do funkcjonowania w realiach gospodarki rynkowej

Wstęp 3
Rozdział 1. Ogólne zagadnienia polityki mieszkaniowej 5
1.1. Określenie głównych pojęć z zakresu polityki i gospodarki mieszkaniowej 5
1.2. Podmioty w polityce mieszkaniowej 15
1.3. Kierunki i środki oddziaływania podmiotów publicznych na gospodarkę mieszkaniową 18
Rozdział 2. Problem mieszkaniowy w Polsce 23
2.1. Istota i skala problemu 23
2.2. Geneza problemu 25
2.3. Potrzeby mieszkaniowe 28
2.4. Źródła finansowania budownictwa mieszkaniowego 37
Rozdział 3. Charakterystyka spółdzielni mieszkaniowych 45
3.1. Pojęcie spółdzielni 45
3.2. Związki spółdzielcze i Krajowy Samorząd Spółdzielczy 49
3.3. Prawa członków spółdzielni 51
3.4. Kompetencje organów spółdzielni 57
3.4.1. Walne zgromadzenie 58
3.4.2. Rada nadzorcza 61
3.4.3. Zarząd spółdzielni 62
3.4.4. Rady osiedla i komitety mieszkańców 63
Rozdział 4.  Polityka  mieszkaniowa  w  okresie  transformacji  polskiej  gospodarki 65
4.1. Cele i założenia ustaw o spółdzielniach mieszkaniowych 65
4.2. Zmiany prawne dostosowujące działania spółdzielni mieszkaniowych wywołane ustawą z 1994 roku 68
4.3. Zmiany prawne dostosowujące działania spółdzielni mieszkaniowych wywołane ustawą z 2000 roku 69
4.4. Uregulowania prawne, które weszły w życie 15 stycznia 2003 roku 80
Zakończenie 88
Bibliografia 90